Karaté Kyokushinkai

Masutatsu OYAMA, fondateur du karaté Kyokushin

Masutatsu OYAMA, fondateur du karaté Kyokushin

Le serment du dojo : Dojo Kun

Le Dojo Kun : le serment du dojo